پاشش بتن نسوز، نسوزکاری به روش گانینگ با استفاده از مواد نسوز شرکت رفرا تکنیک

 هولدینگ مهندسی و قطعات سیمان ایران

با به کارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده اجرای نسوزکاری به روش گانینگ با مواد نسوز شرکت رفراتکنیک را برای مشتریان خود در زمانی مناسب به انجام میرساند.

لیست ذیل بخشی از سوابق این مجموعه را در اجرای نسوزکاری به روش گانینگ برای کارخانجات مختلف نمایش میدهد:

 

 • نسوز کاری گانینگ سیمان کردستان مناطق (هـود، گـریت کولر، اینلـت کـوره، سیکلـون 5، سیکلـون 4، داکـت هـوای ثالثیه، رایزر داکت و..)سیمان داراب مناطق (هود، گریت کولر، داکت هوای ثالثیه، اینلت کوره و ... )
 • نسوز کاری گانینگ سیمان لار سبزوار مناطق (هود، گریت کولر،داکت هوای ثالثیه، اینلت کوره، سیکلون یک ، کلساینر و ... )
 • نسوز کاری گانینگ سیمان ممتازان کرمان مناطق (سیکلون5، کلساینر، اینلت کوره، داکت هوای ثالثیه، هود، گریت و ... )
 • نسوز کاری گانینگ سیمان شاهرود، دلیجان، اردستان مناطق (عایق کلیه بخش های پری هیتر، هود، گریت) در زمان پروژه
 • نسوز کاری گانینگ سیمان شمال مناطق (زیگمنتهای خروجی کوره)
 • نسوز کاری گانینگ سیمان استهبان مناطق (داکت هوای ثالثیه ، هود، سیکلـون 4 و ...)
 • نسوز کاری گانینگ سیمان ساوه مناطق (داکت هوای ثالثیه ، هود ،گریت کولر ،BULL NOSE)
 • نسوز کاری گانینگ سیمان سپاهان مناطق (اینلت کوره، رایزر داکت، پری هیتر)
 • نسوز کاری گانینگ سیمان هرمزگان مناطق (گریت کولر، هود کوره)
 • نسوز کاری گانینگ سیمان فارس نو مناطق (گریت کولر،هود کوره،پری هیتر و کلساینر)
 • نسوز کاری به روش گانینگ سیمان بهبهان مناطق ( داکت هوای ثالثیه)
 • نسوز کاری به روش گانینگ سیمان شاهرود مناطق (گریت کولر، BULL NOSE)
 • نسوز کاری به روش گانینگ سیمان کارون مناطق ( داکت هوای ثالثیه، گریت کولر،هود کوره،پری هیتر و کلساینر)
 • نسوز کاری به روش گانینگ سیمان تهران مناطق (هود کوره)
 • نسوز کاری به روش گانینگ سیمان نهاوند مناطق ( داکت هوای ثالثیه، گریت کولر،هود کوره،پری هیتر و کلساینر)
 • نسوز کاری به روش گانینگ کارخانه سیمان مازندران مناطق ( داکت هوای ثالثیه، گریت کولر،هود کوره،پری هیتر و کلساینر)
 • نسوز کاری به روش گانینگ کارخانه سیمان دلیجان (اینلت کوره – تاج کوره)
 • نسوزکاری با گانینگ کارخانه سیمان خوزستان (گریت کولر – پیشانی گریت)
 • نسوزکاری با گانینگ کارخانه سیمان شمال (پری هیتر و کلساینر)
 • نسوزکاری با گانینگ کارخانه سیمان آبیک
 • نسوزکاری با گانینگ کارخانه سیمان آباده
 • گانینگ کارخانه سیمان اردستان
 • گانینگ کارخانه سیمان شرق
 • گانینگ کارخانه سیمان ساروج بوشهر
 • گانینگ کارخانه سیمان فیروزکوه

نواحی مختلفی که به طور معمول با استفاده از پاشش بتن (گانینگ) نسوزکاری میشوند

 

 طراحی وتهیه نقشه های نسوز: این شرکت با همکاری نیرو های مجرب و با تجربه طراحی های نسوز تعدادی از کارخانه های سیمان را نیز در رزومه کاری خود را نیز دارد. که می توان به طراحی نسوز شرکتهای سیمانی ذیل اشاره نمود:

 • کارخانه سیمان دلیجان
 • کارخانه سیمان ساوه
 • کارخانه سیمان رفسنجان
 • کارخانه سیمان خوی

طراحی و تهیه نقشه های ساخت :شرکت I.C.E.P همچنین با دعوت به همکاری چند تن از مهندسان با تجربه که سوابق ارزشمندی در شرکتهای سیمان ساوه ،سیمان قیر و کارزین و سیمان خوی ، خمسه و غیره داشتند آماد گی خودرا در زمینه طراحی و تهیه نقشه های ساخت نیز اعلام می دارد.

سلامت انکرها

شرکت رفرا تکنیک / RefraTechnik تولید کننده انواع آجر نسوز و فرآورده های نسوز

 
 

آمار بازدید از سایت

امروز45
دیروز148
کل بازدیدها181812

چند نفر آنلاین هستند

1
آنلاین

سه شنبه, 13 خرداد 1399