برج پری هیتر و پری کلساینر آی کی ان و پی اس پی

شرکت آی کی ان با همراهی شرکت پی اس پی با داشتن دانش فنی و سابقه طراحی و ساخت کل خط سیمان و آهک و در همین راستا امکان طراحی و ساخت و بروزآوری برجهای پری هیتر جهت افزایش ظرفیت کارخانجات سیمان را دارند. از جمله نکات قوت سیستمهای پری هیتر و پری کلساینر این شرکتها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

 • طراحی به روز
 • LUCY سیکلونهای با کمترین افت فشار
 • کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن Nox
 • سوزاندن سوختهای ثانویه جامد

CycloneDesign

پری هیترها

در خطوط پخت مدرن سیمان، دمای زینترینگ با سوزاندن سوخت در کوره های دوار و پری کلساینرها حاصل میشود. مواد خام در پری هیتر پیش گرم میشود. یکی از نکات کلیدی هر کوره ای بازدهی انتقال گرمایی در سیستم اش است.

 آی کی ان و پی اس پی تمام تجهیزات مورد نیاز در یک کارخانه تولید سیمان مدرن را تولید میکنند.

IKN PSP Preheater

 • سیکلونهای با افت فشار حداقل برای پری هیترهای مدرن
 • کلساینرهای با انتشار Nox کم که برای احتراق انواع سوختها حتی سوختهای ثانویه جامد که سخت سوز هستند مناسب اند.
 • کوره های دوار با طراحی دو و یا سه ساپورته.
 • تکنولوژی چارچوب شناور برای کوره ها با سه یا جهار نقطه غلتکی
 • اجزای فرعی نظیر سیستمهای بای پس، درزگیرهای ورودی و خروجی کوره، شوتها، دریچه ها، جداسازها.
 • سرد کننده های کلینکر پاندولی مدرن برای بالاترین تبادل گرمایی بیشتر که با همکاری شرکت آی کی ان ارائه میگردد.
 • سیستمهای احتراق مدرن بریا سوختهای تک و یا ترکیبی از سوختها

معرفی تکنولوژی پری کلساینر با موفقیت تولید کلینکر را افزایش داد در حالیکه ابعاد کوره دوار را در حد قابل مدیریتی حفظ کرد. نرخ کلسیناسیونی در حدود 90 درصد با مصرف حدود 60 در صد از سوخت در پری کلساینر حاصل میشود.

از آنجاییکه احتراق و پیش کلسیناسیون مواد خام خوراک کوره در خارج از کوره دوار صورت میگیرد، بار گرمایی روی کوره دوار کمتر میشود و در نتیجه استفاده از کوره های دوار کوتاهتر ممکن میگردد.

پری هیترها

عامل اصلی در میزان مصرف انرژی گرمایی هر کوره پخت مدرنی، کارایی برج پری هیتر و پری کلساینر آن است. گرمای رها شده از فرآیند احتراق در کوره دوار و پری کلساینر به تغذیه مواد خام و همزمان به طبقات سیکلون منتقل میگردد. این تبادل گرمایی به توزیع بهینه مواد خام در رایزر داکتها و جداسازی کارا از جریان گاز در سیکلونهای با حداقل افت فشار وابسته است. هر طبقه از سیکلون در مقابل اتصال کوتاه گازی به دیگری با دریچه های پاندولی درزگیری میشود.

سیکلونهای پری هیتر LUCY با حداقل افت فشار

3DModelofaFiveStageLUCYtypePreheaterwithCalciningChannel

تبادل گرمایی در داکتهای متصل کننده طبقات مختلف سیکلونها صورت میگیرد و کیفیت آن به موارد ذیل وابسته است:

 • ورود بهینه خوراک کوره به جریان گاز
 • مدت زمان حضور مناسب مواد خام در گاز داغ (موازی الگوی جریان)
 • جداسازی بهینه مواد خام در هر طبقه سیلکونی و با حداقل افت فشار ممکن

3DModelofHighSeperationCycloneforTopStage

 

 

 

با وجودی که تعداد طبقات سیکلونها میزان مصرف ویژه سوخت را تعیین میکند، ولی این بهبود کارایی در برج پیش گرم کن در ازای افت کارایی خشک سازی مورد نیاز مواد خام خواهد بود. سیکلونهایی با بازدهی جداسازی بالا و افت فشار پایین عموما در بالاترین طبقه به کار گرفته میشوند، جاییکه کارایی جداسازی بین 95 تا 97 درصد مورد نیاز است.

 

 

2MealfeedPoint3DModelofLowPressureDropforlowerStages

یکی از نکاتی که در طراحی بالاترین سیکلونهای برج پری هیتر لحاظ میگردد در سیکلونهای پایینتر نیز مد نظر قرار میگیرد و آن تاکید بر حداقل نگاه داشتن افت فشار است. آخرین نسل از سیکلونهای شرکت مهندسی PSP افت فشار کلی را حدود 20 درصد نسبت به سیکلونهای با طراحی سنتی کاهش داده است. برجهای پیش گرمکن مدرن 6 طبقه میتوانند با مصرف گرمایی کمتر از 690 کیلوکالری بر کیلوگرم کار کنند.

در محلهایی که تغییرات شدید آب و هوایی، منجر به نوسان رطوبت مواد خام کوره میگردد، دوشاخه کردن خوراک و اتصال به سیکلون بالایی و دومین سیکلون در نظر گرفته میشود. با سوئیچ کردن خوراک تازه به سیکلون دوم و بای پس کردن سیکلون بالایی، گازهای اگزوز با دمایی بالاتر به دست میآید.

 

 

 

 

Segmented Vortex Finders Cyclone Flaps Splash Box
ورتکس فایندرها بصورت هم مرکز به حلزون سیکلون نصب میگردند. آنها در طبقات پایینتر از آلیاژ خاصی که توان تحمل دمای بالا و حملات شیمیایی گازهایی کوره را داشته باشد قطعه قطعه قالب ریزی میگردند. دریچه هایی با بار موازنه ته هر سیکلون را آببندی میکنند تا مانع اتصال کوتاه گازهای فرآیندی بین سیکلونها گردند و گاز مواد را به سیکلون بعدی بالا میبرد. دریچه ها به نحوی طراحی شده اند که دسترسی به آنها آسان بوده و امکان تنظیم دقیق وجود داشته باشد. برای حرکت راحت، فلپها و بار موازنه آنها با تسمه هایی پشتیبانی میشوند. طراحی مناسب اسپلش باکسها، توزیع صحیح خوراک خام به جریان گاز رایزر داکت را تضمین میکند
VortexFinder1  CycloneFlap1  SplashBox1 
     
VortexFinder2  CycloneFlap2  SplashBox2 

پری کلساینر

طراحی ماژولار پری کلساینرهای شرکت مهندسی پی اس پی ارائه راهکارهای خاص برای پاسخ به نیازمندیهای خاص هر فرآیندی را ممکن میکند. طراحی برای سوزاندن سوختهای کم رتبه یا مواد ظایعاتی جامد ایده آل است و در همان حال ابزار کارایی برای کنترل انتشار ناکس ها (اکسیدهای نیتروژن) فراهم میکند.

KKN ATCalciningChannel

انواع پری کلساینر های قابل ارائه

تعداد مراحل کلسیناسیون توانایی کاهش گازهای NOx سوزاندن سوختهای ثانویه داکت هوا ثالثیه نوع کانال کلسینایون
1 - جزئی - KKN-AT
1 بله جزئی بله KKN-AS
2 بله بله بله KS-AS-W

 

کانال کلسیناسیون KKN-AT

مواد پیش گرم شده در بخش شیبدار پایین جاییکه مشعلها واقع شده اند وارد کانال کلسیناسیون میگردند. شکل این بخش پایینی محفظه ورودی (اینلت چمبر) اختلاط بهینه خوراک خام و سوخت را در داخل گاز تضمین میکند. باز گردش، تضمین میکند که درات سنگینتر مواد خام و یا قطعات سوخت برای مدت طولانی تری در اینجا بمانند. جریان گاز ذرات خوراک مواد خام را به بالا حمل کرده  و به بخش میانی با مقطع دایره ای میرساند.

این بخش دوار به سری حلزونی تبدیل میشود. این سر حلزونی بخش بالایی کانال کلسیناسیون را شکر میدهد. احتراق و پیش کلسینه شدن مواد خام در این ناحیه بازگردشی با توربولانس شدید تکمیل میگردد.

با وجود این عملکرد ساده، چیدمان کانال پری کلساینر، مصرف انرژی گرمایی کلی را کاهش میدهد. دما با ورود مواد خام کنترل میگردد.

 

مزایای کانال کلسیناسیون KKN-AT (Air Through)

 • طراحی ماژولار امکان احتراق تا 25 درصد کل سوخت و آپگرید آسانتر به پری کلساینرهای با داکت هوای ثالثیه را ممکن میکند.
 • چیدمان مبتکرانه در بسط نوع پرنده (Bird type extension) یک برج پری هیتر موجود، پری کلساینر KKN را تجهیز ایده آل برای پروژه های افزایش ظرفیت به میزان کم مینماید.

کانال کلسیانسیون KKN-ASKKN ASCalciningChannel

یک داکت هوای ثالثیه، هوای احتراق غنی از اکسیژن را به بخش پایینی کانال کلسیناسیون منتقل میکند. شکل این بخش پایینی محفظه ورودی اختلاط بهینه هوای ثالثیه، مواد و سوخت را تضمین میکند. بازگردش، زمانِ ماند ذرات سنگینتر مواد و قطعات سوخت را بیشتر میکند.

برای کاهش NOx، هوای ثالثیه ورودی به دو بخش پایینی و یک ناحیه تبدیل در زیر پیشانی حلزونی به صورت مجزا فرستاده میشود. تنظیم نسبت هوای این دو شاخه ورودی، به کنترل تولید NOx گرمایی در یک محیط احیایی و در محیطی غنی از اکسیژن در بخش بالایی کانال کلسیناسیون کمک میکند.

پیشانی حلزونی، بخش بالایی کانال کلسیناسیون را شکل میدهد. احتراق در این ناحیه بازگردشی با توربیولانس شدید تحت شرایط غنی از اکسیژن کامل میگردد.

مزایای کانال کلسیانسیون KKN-AS

 • سوزاندن تا 60 درصد سوخت
 • کاهش اکسیدهای نیتروژن
 • طراحی مبتکرانه امکان آپگرید آسان یک برج پبش گرم کن موجود را فراهم میکند.
 • حداکثر انعطاف پذیری به خاطر وجود نقاط متعدد تغذیه سوخت
 • قابل آپگرید با SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction)

 

سیستمهای کلسیناسیون دو مرحله ای KS-AS-W3DModelofKS AS WCalciningSystem

تقاضای روز افزون برای استفاده از انواع مختلف سوخت نظیر مواد ضایعاتی جامد، منجر به توسعه پری کلساینرهایی شده که میتوانند بصورتی قابل اعتماد از پس سوزاندن این نوع سوختها بر بیایند.

سیستم کلسیناسیون KS-AS-W شرکت مهندسی PSP یک سیستم دو مرحله ای است که تکنولوژیهای کلساینر inline و Offline را ترکیب کرده است. محفظه احتراق اولین مرحله کلسینه کردن است و به صورت یک کلساینر آفلاین طراحی شده و برای سوزاندن تقریبا هر نوع سوختی حتی سوختهای سخت سوز نظیر سوختهای جایگزین با ذرات نسبتا بزرگتر هم مناسب است. احتراق در یک هوای غنی از اکسیژن با یک هسته داغ در مرکز محفظه اشتعال سریع را میسر میکند.

دیواره های محفظه احتراق با بازچرخش مواد حفاظت میشوند. کانال کلسیناسیون با پیشانی حلزونی خود، مرحله دوم کلسینه کردن است. گازهای خروجی از کوره دوار با جریانهای گاز و مواد از محفظه احتراق مخلوط میگردد. سوخت اضافی به کانال کلسیناسیون وارد میگردد. فرم کانال کلسیناسیون، زمانِ ماند طولانی تر برای  تبادل گرمایی بهینه تر و نرخ سوختن بهتر و کاهش انتشار NOx را تضمین میکند.

به دلیل هسته با دمای بالا در محفظه احتراق، استفاده از سوختی ترکیبی از لاستیک ریز شده و مخلوطهایی از مواد بازیافتی پردازش شده نظیر پلاستیکها، چوب، کاغذ و پارچه را ممکن میکند. دماهایی از 1100 تا 1200 درجه سانتیگراد در هسته اندازه گیری شده است. تبادل گرمایی زیاد در مرکز محفظه احتراق اشتعال سریع سوختهای جامد را تضمین میکند. یک پرده از خوراک، دمای پایینتر در کنار دیواره های محفظه را حفظ میکند.

 

پی اس پی PSP تولید کننده انواع ماشین آلات معدنی، آسیاب، سنگ شکن و کوره

شرکت آی کی ان IKN تولید کننده برترین گریت کولرهای کلینکر

 
 

آمار بازدید از سایت

امروز51
دیروز92
کل بازدیدها22172

چند نفر آنلاین هستند

4
آنلاین

دوشنبه, 07 خرداد 1403